[LOGO] axxio, partners in building projects
Mission

Project Management

 • Project management keyword 1
 • Second keyword

Axxio staat vanaf de voorbereidende fase in voor het projectbeheer en volgt alles op zolang de werken duren en het project loopt.

In alle fases zorgt Axxio voor:

 • coördinatie en informatie: organisatie, coördinatie van de verschillende betrokkenen bij het project, documentering voor de klant.
 • kwaliteits- en kwantiteitscontrole: zowel met betrekking tot de prestaties van de verschillende vakmensen als aangaande de uitgevoerde werken.
 • budgettaire controle: in de ontwerpfase en tijdens de werken, waarbij ook corrigerende maatregelen worden voorgesteld als het budget wordt overschreden of wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
 • controle op de planning: tijdens de voorbereidingen en in de ontwerpfase, waarbij ook corrigerende maatregelen worden voorgesteld als de termijnen worden overschreden of wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

 

De uitgevoerde taken in de loop van het project omvangen de volgende prestaties:

 • Voorbereidende fase: beschrijving van de krachtlijnen van het project en de werken; beschrijving van de taken van de betrokkenen; raming van het budget voor de werken en de honoraria van de vakmensen; bepaling van de planning in de studie- en de ontwerpfase; offerteaanvragen en selectie van de vakmensen voor het project, desgewenst met inbegrip van de bevoorrechte partner bij een algemene bouwonderneming ('bouwteam'): projectontwikkelaar, juridisch adviseur en andere betrokkenen bij het project; hulp bij het opstellen van contracten en het voeren van onderhandelingen; lancering en beheer van het digitaal online platform.
 • Studiefase: beheer, coördinatie en controle van documenten en procedures bij de offerteaanvragen (in de schets- en de voorontwerpfase); bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning, van energie- en milieucertificaten; bij documenten en procedures rond offerteaanvragen bij bouwondernemingen; analyse en vergelijking van de offertes; hulp bij de opstelling van aannemingscontracten en het voeren van onderhandelingen.
 • Fase van de werken: beheer, coördinatie en controle van de studie- en werkteams.
 • Fase van de voorlopige en definitieve oplevering: beheer, coördinatie en opvolging van hoe opmerkingen werden meegenomen, afsluiting van het budget.

Referenties

 • Lijst
 • Galery
 • Embassy
  KantoorgebouwAmbassade
  2015
 • Résidence de l'Ambassadeur de Norvège
  Diplomatische residentie
  2015 tot 2017
 • Permanent Representation of Poland to the E.U.
  KantoorgebouwPermanente vertegenwoordiging
  2014 tot 2017
 • Proxy Delhaize
  Retail
  2013 tot 2016
 • Residence of the Norwegian Ambassador
  Diplomatische residentie
  2013 tot 2014
 • Norway House
  KantoorgebouwAmbassade
  2012
 • Lacoste outlet
  Retail
  2012