[LOGO] axxio, partners in building projects
Mission

Haalbaarheidsstudies en Expertise

 • One keyword here
 • Another

Axxio bestudeert de mogelijkheden op sites en locaties en in gebouwen. Op basis daarvan kan de bouwheer zijn keuzes definiëren en evalueren voor wat betreft de bestemming, de modulariteit, de potentiële mogelijkheden, de bezettingsgraad,... Axxio werkt een interventiestrategie uit en definieert de krachtlijnen voor het project, rekening houdend met verschillende opties qua kosten en planning.

Axxio staat ook in voor expertises rond problemen die in gebouwen worden aangetroffen, geeft waar nodig advies in samenwerking met specifieke experts, werkt een interventieplan uit om de problemen op te lossen en evalueert de kostprijs en de duur van de werken.

Axxio adviseert eigenaars rond aankoopkansen, evalueert de kwaliteit van het gebouw, de mate waarin aan normen werd voldaan en de lopende vergunningen. De noodzakelijke en/of bijkomende werken worden opgelijst en begroot. 

Referenties

 • Lijst
 • Galery
 • Embassy
  KantoorgebouwAmbassade
  2015
 • Résidence de l'Ambassadeur de Norvège
  Diplomatische residentie
  2015 tot 2017
 • Belair
  Kantoorgebouw
  2014
 • Permanent Representation of Poland to the E.U.
  KantoorgebouwPermanente vertegenwoordiging
  2014 tot 2017
 • Mehrregionenhaus
  Kantoorgebouw
  2013