[LOGO] axxio, partners in building projects
Mission

Due Dilligence

Axxio waarborgt de administratieve, technische en milieugebonden due diligences, met inbegrip van een analyse van de beschikbare documenten, een plaatsbezoek, controle op de naleving van normen en de lopende vergunningen,...

Axxio maakt een 'red flag report' met hinderpalen, een tussentijds rapport na de opstelling van een lijst met vragen en antwoorden en een eindrapport met de Capex waarin alle kosten voor noodzakelijke werken op korte, middellange en lange termijn werden opgenomen.

Axxio staat de klant bij tijdens onderhandelingen, en dat tot na de afronding van de transactie.